card
Төмөр
“Олон улсын стандарт эерэг өөрчлөлтийг бий болгоно” семинарт оролцож, мэргэжлийн стандартыг дагаж мөрдөхийн ач холбогдлыг танилцууллаа.

“Олон улсын стандарт эерэг өөрчлөлтийг бий болгоно” семинарт оролцож, мэргэжлийн стандартыг дагаж мөрдөхийн ач холбогдлыг танилцууллаа.

Энэ хэлэлцүүлэгт төрийн болон төрийн бус байгуулллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөл оролцож, өөрсдийн хэрэгжүүлж буй стандартуудын талаар танилцуулсан.

Дэлгэрэнгүй
Mongolian Market Research Association joined to the Global Research Business Network through APRC

Mongolian Market Research Association joined to the Global Research Business Network through APRC

Mongolian Marketing Research Association, which established under initiation of the MMCG Company joined to the Global Research Business Network (GRBN) throughAsia Pacific Research Committee (APRC).

Дэлгэрэнгүй
Mongolian Marketing Research Association joined to the Asia and the Pacific Research Committee

Mongolian Marketing Research Association joined to the Asia and the Pacific Research Committee

Mongolian marketing research association (MMRA) established 15th of October 2013 by lead of MMCG LLC. This association’s purpose is develop marketing research and introduce and advertise standard ethics, organize seminar & exhibition and give consultancy, implement program and project.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх